Üye Adı: Parola:    Beni Hatırla    Şifremi Unuttum -
toçbirsen üye formu
HABERLER
Ziyaretci Defteri
Faydalı Linkler


Mp3 Player
Mp3 Player
Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
19731 saldırı engellendi
Afiş ve Bültenler
Son Yorumlar
ormancı 15 Mart 2014 13:15
Orman mUhafaza Memurları doğum yerinde görev yapamazlar maddesinin kaldırılması hakkında verdiğiniz mahkeme sonucu ne oldu..
İlgili Haber
city sightseeing 27 Şubat 2014 16:15
Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you..
İlgili Köşe Yazısı
Valrie 21 Şubat 2014 01:17
I have a Tiger, and I need to know how I can clip his nails so he is safer. Does anyone have any ideas?..
İlgili Köşe Yazısı
onur çağlar yıldız 11 Ocak 2014 00:33
Adnan Menderes Üniversitesi Su Ürünleri Teknikeri
Usta Gemici Ehliyeti
Tel:05415958939..
İlgili Haber
ramazan 10 Ocak 2014 20:59
vet. hek. maaşı nekadar?..
İlgili Haber
kenan akdag 05 Ocak 2014 12:16
belirsiz süreli işçi alım sonuçları..
İlgili Haber
Demetrius 04 Ocak 2014 10:55
I am always investigating online for tips that can benefit me. Thanks www.izmirtocbirsen.com wish you all the best in 2014!..
İlgili Köşe Yazısı
Xochitl 03 Ocak 2014 16:33
Regards for sharing the information with us on www.izmirtocbirsen.com. wish you all the best in 2014!..
İlgili Köşe Yazısı
Dulce 02 Ocak 2014 12:17
I like the valuable info you provide on www.izmirtocbirsen.com . I will bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite sure I will learn lots of new stuff right he.....
İlgili Köşe Yazısı
Or.muh.me 30 Aralık 2013 19:44
Yer değiştirme yönetmeliği ne kuruma ne bizlere faydası dokundu yeni geldiğim bölgede hiç bir yeri bilmiyor ve tanımıyorum yazın yangın kışın korumada sorunlar yaşanıyor benim a.....
İlgili Haber
Tüm Yorumlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dönem Atamaları Genelgesi Yayınlandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dönem Atamaları Genelgesi Yayınlandı

Tayin yönetmeliği değişikliği sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce 2012 Haziran Dönemi tayin genelgesi yayınlandı. İlan listeleri ve boş kadrolar haberin devamında..


T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.12.0.PER.0.02.01.00/19913 28/06/2012
Konu : Dönem Atamaları

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ; “Genel Müdürlük, norm kadroyu aşmamak üzere il/ilçe/kuruluşlarırt kadrolarını, kurum içi atama yapmak üzere her yılın haziran ayının sonuna kadar ilan eder. İlan edilen bu kadrolara belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere ilan edilen tarihlerde başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, her yılın ağustos ayının sonuna kadar hizmet puanı ve tercihlere göre gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel ile bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kuruluşlar hariç Bakanlığın taşra teşkilatına açıktan veya kurumlar arası naklen atananlardan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde toplam en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden itibaren iki yıl geçmeden mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz- Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bendlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.” hükmüne, aynı fıkranın (s) bendi ise ; “Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine söre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle sörev yaptığı ilde en az üç yıl çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, avnı proje kapsamında ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından eylül ayı sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu ilan edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir" hükmüne amirdir. Bu hükümler çerçevesinde il, ilçe ve kuruluşlar ile Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerindeki personel ihtiyaçlarının kurum içi naklen atama yolu ile karşılanmasına yönelik olarak unvanlara göre boş kadroların ilanı, müracaatların alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

1- İl, ilçe ve kuruluşlar ile Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimleri için ihtiyaç duyulan boş kadrolar unvan bazında tespit edilerek 29.06.2012 tarihinde www.tarimpersonel.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

2- Yukarda belirtilen hükümler gereği Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde görev yapan personel sadece bu birimler kapsamındaki yerlere tercihte bulunabilecektir.

3- İlan edilen boş kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar, 09-20.07.2012 tarihleri arasında aynı web adresindeki İl/ilçe/kuruluş müdürlüklerinde görev yapanlar için ayrı Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde görev yapanlar için ayrı olmak üzere hazırlanan tercih formlarından uygun olanı doldurup kaydet işlemi ile müracaat edebileceklerdir. Internet ortamında yapılan ve kaydedilen müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yapıldığında en son kesinleştirilen tercih geçerli olacaktır. Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından, tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan iki nüsha çıktı alınıp birim amiri tarafından görüldü şeklindeki tasdikinden sonra, bir nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine verilecek, diğer nüshası ise kendisinde kalacaktır. Müracaat formlarına ait çıktıların, müdürlükler tarafından Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Atama işlemlerine esas olacak müracaat formu çıktıları, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem birimi tarafından alınarak ilgili atama birimlerine gönderilecektir.

Ancak, kuruluşlar için ilan edilen boş kadrolardan kriter belirtilen yerleri tercih eden personel tarafından, tercih edilen boş kadrolar için aranan kriterlere ait belgeler APS veya kargo ile 31.07.2012 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan belgelerle ilgili müracaatlar işleme alınmayacaktır.

4- İlan edilen boş kadrolara, şartları uygun olan personel tarafından internet ortamında her yerden müracaat yapılabilecektir. Müracaat süresi içinde izinli, raporlu, geçici görevli veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını gösteren belge ile bulundukları yere en yakın Í l/i İçe/kuruluş müdürlüğüne giderek, iki adet müracaat formu çıktısını birim amirine onaylatacaklardır. İlgili müdürlük tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecek, bir nüshası ise çalıştığı birime gönderilecektir.

5- İlgililer müracaat formunda, ilan edilen boş kadrolardan unvanlarına uygun olan en fazla 10 yer için tercihte bulunabileceklerdir.

6- Bir boş kadro için birden fazla müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi öncelikle değerlendirilecek olup, hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmeti fazla olan personele öncelik verilecektir.

7- Yukarıda anılan hükümler çerçevesinde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri en geç 17.08.2012 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, sonuçlar Genel Müdürlüğümüz web adresinde duyurulacaktır.

8- Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; “Bu madde gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığı il/ilçe/kuruluşta yapılacak atamalardan dolayı unvan bazında personel sayısının ilin norm kadrosunun % 50’sinin altına düşmesi halinde hizmetlerin aksamaması için başvuru ve atamalarda, gerekçesini belirtmek suretiyle sınırlama getirilebilir. Sınırlama getirilmesi halinde, hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir'' hükmüne amir olup, gerekmesi halinde Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmelerde bu hüküm dikkate alınacaktır.

9- Yapılan    yerleştirme sonuçlarına göre personelin atama işlemleri; ilgili mevzuat gereği başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılması gerekenler hariç, en geç 14.09.2012 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılanların ataması ise cevabi yazıların gelmesini müteakip en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

10- Bakanlığımızın    diğer Genel Müdürlüklerine idari bağlılığı olan kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personel için, Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereği aranacak nitelikler, yapılan ilanda her kuruluş müdürlüğü ve unvan için düzenlenen listelerde ayrı ayrı belirtilmiş olup, bu kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personelin istenilen niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri gösteren (Yüksek lisans, doktora belgeleri ile bunlara ait uzmanlık alanına dair tez konusunu belirten ‘Tez Jürisi Onay’ sayfasının tasdikli sureti ve ilgili mevzuatı gereği kabul edilebilir yabancı dil bilgisi seviyesini gösterir belge gibi) belgelerin, 3 üncü maddede belirtildiği şekilde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin istenilen niteliklere uygun olup olmadığı konusunda tereddüt hasıl olması durumunda ilgili Genel Müdürlüğün görüşüne başvurulacaktır. İlan edilen niteliklere sahip olmayan personelin söz konusu tercihleri değerlendirilmeyecek, ataması yapılan personelden bu nitelikleri taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin ataması iptal edilecektir.

11- Bu esaslara göre yapılan atama sonucunda bulunduğu yerden ilişiği kesilenlerin hiçbir şartta onay iptali yapılmayacak olup atandıkları yerde görevlerine başlayacaklardır.

12- Î1 Müdürlüklerinin merkez birimleri için yapılacak atama işlemleri Î1 Müdürlüğü emrine yapılacak olup ilgililerin şube müdürlükleri bazındaki görev yerleri daha önce çalıştıkları birimler ve norm kadroları esas alınarak Valiliklerce (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) belirlenecektir.

13- Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bendlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz" hükmüne uygun müracaat yapılması gerekmekte olup, buna uymayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi ve 20.01.2010 tarih ve 001473 sayılı yazımıza istinaden Ağustos-Eylül döneminde Î1 içi atama yapacak olan İl Müdürlükleri, tekerrüren yapılabilecek olan boş kadro ilan ve atamalarını önlemek için, Genel Müdürlüğümüz tarafından açıklanan boş kadro ilanlarını da dikkate alarak gerekli değerlendirme ve işlemleri usulüne göre ve süresi içerisinde yapacaklardır.
Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere duyurulması hususunu önemle rica ederim.

Nizamettin EKİNCİ

Bakan a.

Genel Müdür Vekili

Dağıtım:

-Valiliklere(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri)

-Bağlı Kuruluş Müdürlüklerine

 

Dönem Atamaları ile ilgili GENELGE >> indirmek için tıklatınız.

 

Dönem atamaları için Kuruluş ve Unvan bazında ilan edilen boş mühendis kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için İl Müdürlükleri  ve Unvan bazında ilan edilen boş mühendis kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Targel Personeli (4/A) Kadrolu  Mühendislere ait dönem atama ilan listesi >> indirmek için tıklatınız.

Targel Personeli (4/A) Kadrolu Veteriner Hekimlere ait dönem atama ilan listesi >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için Kuruluş Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Veteriner Hekim Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için İl  Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Veteriner Hekim Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için Kuruluş Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Kimyager Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için Kuruluş Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Biyolog Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için Kuruluş Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Laborant Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için Kuruluş Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Veteriner Sağlık Teknikeri Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için İl  Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Veteriner Sağlık Teknikeri Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için İl  Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Ziraat  Teknikeri Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için Kuruluş  Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için İl  Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

Dönem atamaları için İl  Müdürlüklerinde  ilan edilen boş Ziraat  Teknisyeni Kadroları >> indirmek için tıklatınız.

 

Tercih yapmak  için tıklayınız.

(09.07.2012 tarihinde aktif hale gelecektir.)

Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
İsim:


Güvenlik Kodu: Güvenlik Kodu:
Güvenlik Kodu:*Etkinlikler
<< Nisan 2014 >>
Pzt Sa Çrş Prş Cm Cts Pz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Doğum günleri Doğum gün(ler)i:
Maaş Hesaplama e-bordro
e-devlet Linkleri

 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Çanakkale
 • 1 Mayıs 2013 Taksimde olaylı geçti
 • Dünya Kadınlar Günü-2013
 • Dünya Kadınlar Günü-2013
 • Dünya Kadınlar Günü-2013
 • Artık Damızlık İhraç Ediyoruz
 • Artık Damızlık İhraç Ediyoruz
 • Artık Damızlık İhraç Ediyoruz
 • Artık Damızlık İhraç Ediyoruz
 • Genel Başkan İzmirde